Video banner

Video banner представлява flash анимация, съдържанието на която се зарежда и визуализира на страницата последователно на 2 етапа:
- при зареждането на страницата се зарежда флаш файл с размери и тежест, стандартни за използваната рекламна позиция
- 3 сек. след като се зареди 1та част – флаш файл, в рамките на стандартните размери за използваната рекламна позиция /300x250 px/ стартра видео файл, който може да бъде с продължителност до 30 сек.
Видео файлът стартира без звук! Звукът може да се активира по желание на потребителя
Задължително е наличието във флаш файла на бутоните „старт/пауза, стоп, звук/без звук” на български или английски.
Размерите на изображението на видео файла са 300x200 px като на оставащата площ до 300x250 px се визуализират задължителните бутони.
Нивото на звука не може да надвишава 50% от максимално допустимото за Flash.

Технически изисквания

Техническите изисквания към нестандартната форма: Клиента предоставя банер от 2 части.
Първата част е флаш с тежест и размери на стандартния банер за съответната позиция.
В флаша се слага кликтаг.
Втората част е файл, който се зарежда от първата част.

Файлът може да бъде флаш видео (FLV) или друг флаш SWF.
При SWF файловете е необходимо пътя до файла да е абсолютен (пример – http://i.dir.bg/yourflash.swf) тъй като в противен случай първият флаш ще търси втория спрямо страницата.
В този случай е задължително предоставянето на fla файл за първата част за да може да добавим пътя до файла на нашите сървъри.

Mетод за зареждане на външен файл в предварително създаден контейнер с име myContainer /Actionscript 2.0/:
loadMovie("myExternalMovie.swf", myContainer);
Зареждане на файла върху анимацията която е в моментa /Actionscript 2.0/:
loadMovie("myExternalMovie.swf", "_level1");

Максимално допустимата тежест на втората част на банера е както следва: - FLV файл – 1 МB