Текстов линк в Новини.дир.бг под търсачката и над блока с новините

Размер на линка: до 80 символа
Картинка с размери 70х70 пиксела
Линкът е кликабъл и отвежда към сайта на клиента
По желание на клиента линкът може да води и към новина
/предоставена от клиента, до 2500 символа, макс. 4 снимки/ в интерфейса на Новини.дир.бг
Ротация: 80 000 импресии на ден.