Текстов линк в Лайф.дир.бг под 6-те основни новини

Размер на линка: до 80 символа
Картинка с размери 75х75 пиксела
Линкът е кликабъл и отвежда към сайта на клиента
По желание на клиента линкът може да води и към новина
/предоставена от клиента, до 2500 символа, макс. 4 снимки/ в интерфейса на Лайф.дир.бг
Новината ще бъде отразена във facebook страницата на life.dir.bg
Ротация: 600 000 импресии на ден.