Рекламна публикация в Лайф.дир.бг в блок "Акценти"

Информацията на клиента се публикува като новина в Life.dir.bg и се позиционира в рубрика „Акценти“
Информация за новината се публикува и като пост във Facebook страницата на Life.dir.bg /над 32000 харесвания/.
Период на комуникацията – 1 ден

Необходимо е да се предостави от клиента:

- Текст на новината – до 2000 символа
- Заглавие – до 65 символа
- Лийд – до 300 символа
- Снимка – 400x400 px

Ротация: 100% от среднодневните импресии на Life.dir.bg или 600 000 импресии.