Текстов линк в Лайф.дир.бг под 4-те основни новини

Цена бруто за 1 седмица: 2 700,00 лв.
Цена бруто на ден: 500,00 лв.
Гарантирани импресии: 600 000 дневно

Без включен ДДС