Текстов линк в Днес.дир.бг под 4-те основни новини

Цена бруто за 1 седмица: 3 200,00 лв.
Цена бруто на ден: 580,00 лв. .
Гарантирани импресии: 500 000 дневно

Без включен ДДС