Транзишън пейдж в мобилната версия

Транзишън пейдж в мобилната версия на Дир.бг се излъчва със зареждане на респонсив банер върху целия екран и респективно върху съдържанието на Дир.бг. Този банер може да се затвори с клик върху ясно видим бутон „Затвори“ или след 7 секунди се скрива сам. Банерът е кликабъл и отвежда към сайта на клиента. След затваряне на формата на страниците на Дир.бг не остава друг рекламен формат.

- Файлови формати: Респонсив HTML.
При невъзможност да се изработи от клиента може да ни бъде предоставен дизайн в Adobe Photoshop, Adobe Fireworks или Adobe Illustrator. Дизайна е с размери 340х480.

Препоръчително е фонът да е еднороден или повтарящ се така, че да може да запълни целия екран на по големи мобилни устройства, като таблети, без да става прекалено тежък.

- Максимална тежест: 20KB

Излъчва се до 3 пъти на уникален потребител.