Текстов линк в smart.dir.bg

Размер на линка: до 80 символа
Линкът е кликабъл и отвежда към сайта на клиента
По желание на клиента линкът може да води и към новина
/предоставена от клиента, до 1000 символа/ в интерфейса на smart.dir.bg
Ротация: 100% от среднодневните показвания на начална страница на smart.dir.bg