Текстов линк в секция «Новини» на начална страница на Дир.бг

Размер на линка: до 80 символа
Линкът е кликабъл и отвежда към сайта на клиента
Ротация: 100% от гарантираните среднодневни показвания на началната страница на Дир.бг