Фиксиране на рекламен банер в определен часови пояс.

Дир.бг предоставя възможност на начална страница на портала - банер 1 - да се фиксира излъчването на рекламата в определен часови пояс – работен, вечерен и нощен.
През работния часови пояс рекламата може да се закупува за всеки отделен час.
През вечерния часови пояс рекламата може да се закупува на 2 части: блок 1 и блок 2.
Закупените импресии за определен часови пояс могат да възлизат само на 50% от общия брой импресии за съответния часови пояс на ден/седмица/месец.


 

 

Цена /без ДДС/ при 50% заетост

 

 

на ден

на седмица

на месец


Часови пояси

Гарантирани импресии
за съотв. пояс на ден при 50% заетост *

300x250px

300x250px

300x250px

00:00-8:59 нощен

60000

600 лв

3 250 лв

12 500 лв

09:00-09:59 работен

40000

600 лв

3 250 лв

12 500 лв

10:00-10:59 работен

40000

600 лв

3 250 лв

12 500 лв

11:00-11:59 работен

40000

600 лв

3 250 лв

12 500 лв

12:00-12:59 работен

40000

600 лв

3 250 лв

12 500 лв

13:00-13:59 работен

40000

600 лв

3 250 лв

12 500 лв

14:00-14:59 работен

40000

600 лв

3 250 лв

12 500 лв

15:00-15:59 работен

40000

600 лв

3 250 лв

12 500 лв

16:00-16:59 работен

40000

600 лв

3 250 лв

12 500 лв

17:00-17:59 работен

40000

600 лв

3 250 лв

12 500 лв

18:00-19:59 вечерен 1

40000

600 лв

3 250 лв

12 500 лв

20:00-23:59 вечерен 2

50000

600 лв

3 250 лв

12 500 лв

* Гарантираните импресии са за работен ден. В почивен ден импресиите са приблизително 1/2 от посочените.